วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน

ชิซูกะ – เป้ อารักษ์ชิซูกะ – เป้ อารักษ์

คืนกอนเกิดเหตุ


คืนกอนเกิดเหตุ

บิด


บิด

คำอธิฐานด้วยน้ำตา


คำอธิฐานด้วยน้ำตา

เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเทอ


เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเทอ